Cíle spolku

Spolek pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích, památníku všech příslušníků československé armády 1939-1945 a účastníků bojů 2. světové války je občanská iniciativa. Vznikla na základě diskuse pamětníku lidické tragédie na podzim roku 2014 s cílem v roce 2015 důstojně uctít 100. výročí narození těchto dvou lidických mužů a při příležitosti 70 letého výročí konce války vzpomenout rovněž na ty, kteří se osvobození nedožili, ale kteří se o něj zasloužili svou odvahou.

Cílem spolku je vybudování důstojného památníku příslušníkům československého zahraničního vojenského odboje, jehož byli Josef Horák a Josef Stříbrný z Lidic aktivními účastníky.

Prvním cílem spolku je položení základního kamene památníku na významném místě v katastru obce Lidice při příležitosti návratu 311. perutě do osvobozeného Československa v srpnu 1945.