Zpravodaj

pro větší informaci zájemců o činnost spolku vyjde 25. června 2015 1. číslo zpravodaje Spolku v tištěné a elektronické podobě

ve zpravodaji budeme podávat aktuální informace o dění spolku, informace o našich setkáních, komentáře, příspěvky ze setkání a další informace pro objasnění našich cílů