vznik Spolku pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného
byl iniciován některými pamětnicemi lidické tragédie a občany Lidic
již na jaře roku 2014
aktuálnost spolku v současné době spočívá v připomenutí si všech našich spoluobčanů,
kteří neváhali a nelehkou cestou se vydali bránit svobodu, vlast, demokracii

dnes i v budoucnu si zaslouží naší trvalou vzpomínku

našim cílem je jim všem v Lidicích vybudovat důstojný památník

PAMÁTNÍK JOSEFA HORÁKA A JOSEFA STŘÍBRNÉHO
PAMÁTNÍK PŘÍSLUŠNÍKŮ ČS. ARMÁDY 1939 – 1945

…a všem, kteří splnili přísahu Československé republice