Naše poslední setkání

1. veřejné setkání výboru v Lidicích

V podvečer 9. prosince 2014 se v ekumenickém středisku Oáza v Lidicích uskutečnilo přátelské setkání u příležitosti prezentace záměru založení Spolku na vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného, důstojníků československé zahraniční armády ve Velké Británii, příslušníků 311. čs. bombardovací perutě. Jedním z iniciátorů tohoto projektu je pan Ing. Miroslav Kaliba, který přítomné seznámil s myšlenkou tohoto projektu. Totiž snahou přátel, aktivistů a občanů, vybudovat v Lidicích důstojný pomník jako trvalou připomínku na příslušníky československé zahraniční armády ve Velké Británii, kteří jsou s Lidicemi úzce spjatí, Josefa Horáka a Josefa Stříbrného, zejména proto, že právě v roce 2015 si budeme připomínat 100. výročí od jejich narození. Kromě toho si v příštím roce budeme připomínat ještě jedno kulaté jubileum, 70. výročí od ukončení 2. světové války! Vzhledem k tak významným kulatým výročím by chtěl Spolek pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného vyhlásit dobrovolnou sbírku pro získání finančních prostředků a v příštím roce v Lidicích položit základní kámen k budoucímu pomníku.

Více než dvouhodinového přátelského setkání v Lidicích se zúčastnil také bývalý příslušník 311. čs. bombardovací perutě plk. v. v. Ing. Pavel Vranský, místopředseda ÚV ČSBS a mj. předseda Sdružení zahraničních vojáků 2. sv. války, který se velmi aktivně zapojil do diskuze a veřejně přislíbil aktivní účast a podporu záměru vybudovat důstojný pomník. Pavel Vranský se také zmínil o tom, že právě s Josefem Horákem se osobně znali právě v době svého působení u 311. čs. bombardovací peruti, kde byl Pavel Vranský zařazen na různých funkcích, palubní telegrafista, střelec a naposledy jako radiový operátor. Do Lidic se také dostavil Filip Procházka, tajemník Československé obce legionářské, který vyjádřil osobní podporu celému projektu a zapojení i Československé obce legionářské. Pan Filip Procházka je držitelem ceny Český patriot 2013 v kategorii „Mladý vlastenec“, kterou uděluje každoročně Asociace nositelů legionářských tradic spolu s Českým svazem bojovníků za svobodu. Mimo jiné je i zakladatelem, iniciátorem a vedoucím nejstaršího středoevropského klubu vojenské historie 276th Sqdn. zaměřené na Royal Air Force. Jeho podpora, pomoc a rada budou jistě jednou z těch nejvýznamnějších. Díky svým aktivitám má Filip Pocházka velký podíl na vybudování památníku dvou příslušníků RAF, který se odhaloval v roce 2012 v Trhové Kamenici. Mezi diskutujícími vystoupil i předseda Občanského sdružení Lidice pan Antonín Nešpor, který je synovcem Josefa Horáka.

2. veřejné setkání výboru v Lidicích

První jarní den jsme se opět setkali v Oaze v Lidicích....