Památník

PAMÁTNÍK JOSEFA HORÁKA A JOSEFA STŘÍBRNÉHO
PAMÁTNÍK PŘÍSLUŠNÍKŮ ČS. ARMÁDY 1939 – 1945

… všem, kteří splnili přísahu Československé republice