Členství

řádným členem s právy a povinnostmi člena spolku se stává zájemce na základě vyplněné přihlášky, schválené výborem a po zaplacení ročního členského příspěvku

Ke stažení