Výbor spolku

Výbor spolku je zatím tříčlenný, členy výboru, v souladu se stanovami, jsou zakládající členové spolku

Spolupracujícím členem výboru, kandidátkou do výboru je
Vlasta Šišková