Prohlášení spolku

Spolek pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích, památníku všech příslušníků československé armády 1939-1945 a účastníků bojů 2. světové války je občanská iniciativa. Vznikla na podzim roku 2014 s cílem v roce 2015 důstojně uctít 100. výročí narození těchto dvou lidických mužů a při příležitosti 70 letého výročí konce války vzpomenout rovněž na ty, kteří se osvobození nedožili, ale kteří se o něj zasloužili svou odvahou, někdy i svými životy.

Pro ně všechny je památník určen.

Spolek byl založen koncem loňského roku iniciativou několika občanů obce Lidice a dalšími odvážnými členy Českého svazu bojovníků za svobodu. Myšlenka vybudování důstojného památníku příslušníkům Československé armády je aktivně podporována několika dnes ještě žijícími příslušníky pozemních a leteckých sil bojujících v letech 1939-45 v zahraničních jednotkách.

Spolek byl registrován počátkem tohoto roku včetně registrace sbírky a založení sbírkového fondu.

Cílem spolku je vybudování důstojného památníku příslušníkům československého zahraničního vojenského odboje, jehož byli Josef Horák a Josef Stříbrný z Lidic aktivními účastníky. Prvním cílem spolku je položení základního kamene památníku na významném místě v katastru obce Lidice při příležitosti návratu 311. perutě do osvobozeného Československa v srpnu 1945.

Oba tito muži, občané Lidic byli v roce 1939 vyřazeni z čsl. armády. Josef Horák jako poručík letectva Josef Stříbrný jako poručík pozemního vojska. Následně se zapojili jako mnozí jiní a aktivně se účastnili odboje v Československé armádě v exilu, ve Franci a ve Velké Británii. Koncem války se oba sešli v 311. noční bombardovací peruti, se kterou se v srpnu 1945 vrátili do vlasti.

Proč památník v Lidicích.

Památník v Lidicích nemá být připomínkou jen těchto dvou mužů z Lidic, ale rovněž připomínkou všech aktivně bojujících mužů a žen v řadách zahraničních armád, kde Josef Horák a Josef Stříbrný byli jedni z mnoha jejich členů.

Lidice je symbolické místo, kdy obec v roce 1942, po atentátu na R. Heydricha, byla vybrána jako trest za aktivní odbojový čin, v té době ještě neznámých příslušníků Čs. armády, kteří ho vykonali.

Lidice se staly pro celý svět smutným symbolem dokonalé a dokonané zrůdnosti nacistické ideologie nejenom v naši zemi, ale i v celém světě. Lidice, osudy jejich obyvatel, Josef Horák a Josef Stříbrný se pro všechny ve Velké Británii stali symbolem k ještě většímu odporu proti nepříteli, symbolem aktivity Lidice budou žít! – Lidice shall live!

Josef Horák a Josef Stříbrný, dva muži z jedné obce, ale zároveň také dva z  mnohých stejně odvážných, obětavých a věrných Čechoslováků. Bez naprosté vzájemné důvěry a spolupráce by úkol, který na sebe zcela dobrovolně vzali, jednotlivě nesplnili.

Přísahali věrnost Československé republice, kterou bezezbytku naplnili, a proto jim všem je tento památník určen.

Památník by měl stát v Lidicích proto, že toto místo je pro nás Čechy, a věříme, že i pro celý svět, jasným symbolem, že zlo lze překonat a žít dál díky nasazení a obětavosti těch, kteří vědomě a ze své vůle neváhali svůj život obětovat za ostatní.

Děkujeme jim všem,

……všem, kteří splnili přísahu Československé republice

brig. gen. v.v. Emil Boček
Vlasta Šišková
Ing. Miroslav Kaliba
Petr Hroník